СУ „Братя Миладинови“ гр. Пловдив: Здравейте!

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив

Разни
19.07.2017

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив 1. гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №38; тел. 032/26 26 52; 032/26 00 80 | csridrg_iga@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Вероника Баяндурян 2. гр. Пловдив, бул. „Димитър Цончев“ №11; тел. 032/62 02 39; 0876 000 461 | csridrg_iga@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице …прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
Разни
19.07.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Комплекс от социални услуги, предназначени за деца …прочети повече

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Разни
19.07.2017

Определения: Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на …прочети повече

Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията

Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията
Разни
19.07.2017

Във връзка с изпълнение на Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции …прочети повече

Списъци по паралелки първи клас в СУ „Братя Миладинови“ учебна 2017/ 2018 година

Списъци по паралелки първи клас в СУ „Братя Миладинови“ учебна 2017/ 2018 година
Прием
14.07.2017

Кузманова, Цветкова – 1а клас 1. Еда Ергюн Ахмед 2. Даниел Иванов Гавазов 3. Николета Петрова Карова 4. Валерия Минчева …прочети повече

Списък след първо класиране на учениците за първи клас учебна 2017/ 2018 година

Списък след първо класиране на учениците за първи клас учебна 2017/ 2018 година
Прием
12.06.2017

1. Еда Ергюн Ахмед 2. Марая Емилова Йончева 3. Никола Спасов Неделянов 4. Тодор Николаев Николаев 5. Даниел Иванов Гавазов …прочети повече

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ИЗПИТ ЗА  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Разни
01.06.2017

Учениците  от VII клас на  СУ,, Братя Миладинови“ – гр. Пловдив ,показаха завидни умения на изпита за проверка на способностите …прочети повече

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуиации

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуиации
Разни
01.06.2017

1. В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят …прочети повече

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. ПЛОВДИВ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ГР. ПЛОВДИВ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ГР. ПЛОВДИВ
01.06.2017

Уважаеми родители предоставяме ви информация за доставчиците на  Социални услуги. При необходимост може да посетите Интернет страницата за по подробна …прочети повече

Европейска седмица на физическата активност и спорта- MOVE WEEK

Европейска седмица на физическата активност и спорта- MOVE WEEK
Разни
01.06.2017

Учениците от СУ,, Братя Миладинови „- гр Пловдив взеха активно участие в инициативата MOVE WEEK

ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Разни
01.06.2017

Записването на ученици в първи клас след първо класиране започва от 05.06.2017г. до 08.06.2017г. в сградата на ул. „Тодор Александров“ …прочети повече

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФВС ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА
Прием
28.05.2017

Изпитът ще се проведе на 31.05.2017г. във физкултурния салон и на спортната площадка на ул. „Т. Александров” 14 от 9:00 …прочети повече