Начални учители

Тюркян Гедик – учител подготвителна група
Галина Аладжова – начален учител
Кирилка Кирева – начален учител
Недялка Главчева – начален учител
Галина Атанасова – начален учител
Милена Добрева – начален учител
Христина Каменова – начален учител
Здравко Стоичков – начален учител
Катя Кузманова – начален учител
Елка Янева – начален учител

Мария Терзиева – начален учител
Станислава Варадинова – начален учител

Учители в прогимназиален и гимназиален етап

Ваня Колева – учител по БЕЛ и История
Людмила Гешева – учител по БЕЛ и Руски език
Любка Шейтанова – учител по БЕЛ и Изобразително изкуство
Красимира Тодорова – учител по БЕЛ, Руски език и Музика
Славия Шопова – учител по БЕЛ
Мария Стоицова – учител по Английски език
Милена Милушева – учител по Английски език
Боряна Георгиева – учител по Английски език
Нася Лазарова – учител по Математика и ИТ
Росица Чолакова – учител по Математика, ИТ и Физика
Петър Петров – учител по Математика и ИТ
Лора Стоянова – учител по Математика и ИТ
Ивелина Мачковска – учител по Математика и ИТ
Мариана Чолакова – учител по География, История и Предприемачество
Десислава Божилова – учител по География
Анна Мараджиева – учител по Биология и Химия
Иван Тимонов – учител по Биология и Химия
Пламен Вълев – учител по Философия и Физическо възпитание и спорт
Илия Дъвков – учител по Физическо възпитание и спорт
Иван Михайлов – учител по Физическо възпитание и спорт

Учители в ГЦОУД

Ивелина Бакърджиева
Христина Георгиева
Златина Пехливанова
Иванка Държиковa
Силвия Димчева
Мария Колева
Мария Димчева
Албена Чипева
Николинка Данева
Петя Михалева
Миглена Кузева
Силвия Чобанкова
Нина Василева
Даниела Тенчева
Георги Кафалиев

Ресурсни учители/педагогически съветник

Камелия Карабонова – ресурсен учител
Ангелина Пандурска – ресурсен учител
Лили Василева – ресурсен учител
Екатерина Мавродиева – педагогически съветник