Материална база

Структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради, включва:

·         два компютърни кабинета с достъп до Интернет

·         оборудвани кабинети по отделни дисциплини

·         два физкултурни салона със спортни площадки и фитнес зала

·         медицинско обслужване (мед. сестра)

·         локално парно отопление.

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ

В училището има оборудвани два компютърни кабинета с необходимия брой работни места. Освен часовете по задължителната програма, предмета ИТ се изучава и под формата на ЗИП. Преподават висококвалифицирани специалисти с ІІ ПКС.

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

Училището разполага с ученически стол, където се приготвят и предлагат закуски и топли напитки.

БИБЛИОТЕКА

Училището разполага с богат библиотечен фонд.

Наличието на достатъчна материална база
позволява едносменен режим на обучение.