Структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради, включва:

·         три компютърни кабинета

·         оборудвани кабинети по отделни дисциплини

·         два физкултурни салона със спортни площадки и фитнес зала

          ново спортно игрище

·         медицинско обслужване (мед. сестра)

·         локално парно отопление.

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ

В училището има оборудвани три компютърни кабинета с необходимия брой работни места. Освен часовете по задължителната програма, предмета ИТ се изучава и под формата на РП (разширена подготовка). Преподават висококвалифицирани специалисти.

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

Училището разполага с ученически стол, където се приготвят и предлагат закуски и топли напитки.

БИБЛИОТЕКА

Училището разполага с богат библиотечен фонд.

Наличието на достатъчна материална база
позволява едносменен режим на обучение.