Прием на ученици

Прием на ученици

I. Начален етап I-IV клас

1. Хуманитарно направление

 • Български език и литература
 • Английски език

2. Чуждоезиково направление с математическа насоченост

 • Английски език
 • Математика

Защо при нас?

 • Целодневно обучение за първи и втори клас с топъл обяд за желаещите
 • Зелени училища
 • Занималня
 • Разнообразни извънкласни форми
 • Учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна

По-подробна информация за начален курс (PDF)
Моменти от училищния живот (начален курс)

I I. Прогимназиален етап V-VІІI клас

1. Хуманитарно направление със засилено изучаване на:

 • Български език и литература
 • Английски език

2. Математическо направление със засилено изучаване на:

 • Математика
 • Информационни технологии

3. Спортно направление със засилено изучаване на:

 • Футбол
 • Информационни технологии

Класиране по документ за завършен начален етап

III. Гимназиален етап IX-XII клас

1. Технологичен профил – „Стопански мениджмънт“

 • Технологии
 • География и икономика
 • Информационни технологии

 

 

Класиране по документи за завършено основно образование.

Балообразуващи оценки са:

 • Български език и литература
 • География и икономика
 • Среден успех от документа за завършено основно образование

2. Непрофилирано обучение с професионална насоченост

 • Готварство
 • Фризьорство
 • Мехатроника

Класиране по документи за завършено основно образование.