Училището издава :

Удостоверения за завършено начално образование

Свидетелства за завършено основно образование

Дипломи за завършено средно образование.

Вашият коментар