Директор

18.07.2011

Румяна Петрова

Директор

висше – магистър

1. Българска филология

2. Български език и литература , Френски език и рисуване

1. Учител по Български език и литература

2. Учител по Български език и литература , Френски език и Рисуване

ПКС I 

Биография, успехи и т.н

Вашият коментар