Анна Георгиева Мараджиева – Учител по биология и химия

 anna ИМЕ Анна Георгиева Мараджиева Специалност по диплома 1. Биология и химия
2. Биология , химия  и трудово политехническо обучение
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Учител по биология и  химия
2. Учител по биология  , химия и трудово политехническо обучение
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС III