ИМЕ Валери Ганчев Костов Специалност по диплома 1. огняр
Образование средно специално Професионална квалификация 1.
Длъжност Огняр ПКС и/или научна степен

 

Вашият коментар