Ваня Атанасова Колева – Учител по БЕЛ и История

  ИМЕ Ваня Атанасова Колева Специалност по диплома 1. БЕЛ и История
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Специалист, преподавател по БЕЛ и История в СУ
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV