ИМЕ Величка Николова Рангелова Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. начален учите
Длъжност Възпитател ПКС и/или научна степен                    II

 

 

 

Вашият коментар