Гълъбина Любенова Матерова – ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

  ИМЕ Гълъбина Любенова Матерова Специалност по диплома 1. български език и литература
2. Английски език
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по български изик и литература
2. Преподавател по английски в среден и горен курс на СОУ
Длъжност  Заместник -Директор ПКС и/или научна степен ПКС I