Десислава Тодорова Божилова – Учител по география

  ИМЕ Десислава Тодорова Божилова Специалност по диплома 1. География
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител  по география
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV