Директор

09.05.2012

Румяна Г. Петрова

Директор

 

Г-жа Румяна Петрова

Г-жа Румяна Петрова

1. Българска филология

2. Български език и литература , Френски език и рисуване

 

1. Учител по Български език и литература

2. Учител по Български език и литература , Френски език и Рисуване

 

ПКС I

Вашият коментар