Записване на ученици

Записване на деца в подготвителен клас

СОУ „Братя Миладинови” през учебната 2012/2013 година ще приема петгодишни деца (родени през 2007г.)  и шестгодишни деца (родени през 2006г.) в подготвителна група. Срок за подаване на документи за записване в ПДГ – до 31.05.2012 година. Заявленията се подават от родителите или упълномощени от тях лица при пом.директора по учебната дейност в сградата на ул. „Т. Александров” 14.

Необходими документи:
1. Заявление  за прием /по образец/
2. Копие от акта за раждане.

 

 Записване на ученици в първи клас

Заявленията се подават от родителите или упълномощени  от тях лица при пом.директора по учебната дейност. Училището уведомява родителите на приетите първокласници. Същите се задължават да изтеглят подадени в други учебни заведения заявления за прием. Окончателното записване на учениците в първи клас на училището става само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище. В случаите, когато детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство. Първата родителска среща за записаните първокласници ще се проведе на 22.05.2012г.

Необходими документи на този етап на записване:
1. Заявление за прием /по образец/
2. Копие от акта за раждане.

3. Удостоверение за завършена ПГ

 

 

Прием  на ученици в пети клас 

В СОУ” Братя Миладинови” през учебната 2012/2013г. в V клас ще бъдат приети ученици за 3 паралелки, в които учениците ще изучават като чужд език английски език. По желание на родителите ще бъде сформирана безплатна полуинтернатна група /занималня/, в която учениците ще могат да се подготвят след учебни занятия под ръководството на квалифициран учител.

 • Vа клас – общообразователна  паралелка със ЗИП и СИП – български език и литература
 • Vб клас – общообразователна паралелка със ЗИП и СИП – математика
 • Vв клас – общообразователна паралелка

Учениците, желаещи да бъдат приети в 5а и 5б  клас, задължително трябва да участват в състезанията, посветени на 24 май – Ден на славянската писменост и култура, които ще се проведат в СОУ “Братя Миладинови” на 17.05.2012г. /четвъртък/ по български език и на 18.05.2012 г. /петък/ по математика. В 5в клас ще бъдат записани ученици, които не са участвали в състезанията или са показали по-ниски резултати и не са приети съответно в 5а или 5б клас, но желаят да продължат обучението си в СОУ „Братя Миладинови”. Класирането на учениците за 5.клас ще се извърши съобразно посочените критерии за прием в 5.клас.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за прием;
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/;
 3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил 4.клас;
 4. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар или здравния картон от училището, в което е учил ученикът;
 5. Характеристика.
 6. Заявление за изучаване на ЗИП и СИП

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 5.КЛАС

 1. 1.      Прием в 5а клас

–          Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас;

–          Резултатите от състезанието по български език, което ще се проведе на 17.05.2012г. / четвъртък/ в СОУ „Братя Миладинови”.

 1. 2.      Прием в 5б клас

–          Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас;

–          Резултатите от състезанието по математика, което ще се проведе на 18.05.2012г.     / петък/ в СОУ „Братя Миладинови”.

 1. 3.      Прием в 5в клас

–          Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас.

 

Прием на ученици в девети клас

През учебната 2012/2013г. в IX клас ще бъдат приети ученици за 2 паралелки

 • IXа клас – технологичен профил – Туризъм
 • IXб клас – непрофилирано обучение с професионална насоченост: Готварство, Барман, Сервитьор, Фризьор, Мехатроника

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 9.КЛАС

 1. 4.      Прием в 9а клас

–          Балообразуващи са оценките по български език и литература, география и икономика и средния успех от диплома за основно образование;

 1. 5.      Прием в 9б клас

–     Според средния успех от диплома за основно образование.