ИМЕ Илия Димитров Дъвков Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1.
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен 0

Вашият коментар