Илия Димитров Дъвков – Учител физическа култура и спорт

  ИМЕ Илия Димитров Дъвков Специалност по диплома 1. Физическа култура и спорт
Образование висше – магистър Професионална квалификация
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен IV