Костадин Иванов Аврамов – ЗАМЕСТНИК -ДИРЕКТОР

  ИМЕ Костадин Иванов Аврамов Специалност по диплома 1. Публични финанси
2. Публична и стопанска администрация
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Икономист
2. Мениджър
Длъжност Заместник- директор ПКС и/или научна степен