Мариана Стефанова Чолакова – Старши учител по география и история

  ИМЕ Мариана Стефанова Чолакова Специалност по диплома 1. География и геология
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. учител по география и история
Длъжност Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС II