Нина Костадинова Василева – Учител по Биология и Химия

 

ИМЕ Нина Костадинова Василева Специалност по диплома 1. Биология, химия
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител биология, химия
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС III