Олимпиади – график за провеждането

Олимпиади – график за провеждането

Запознаване с графика  за провеждане на Олимпиади!

Начален етап на образование – „Знам
и мога“ за учениците от III и IV клас    26.01.2013 г.
Български език и литература    22.02.2013 г.
Английски език    до 10.02.2013 г.
Немски език    до 10.02.2013 г.
Руски език    19.12.2012 г.
Испански език    до 06.01.2013 г.
Френски език    до 06.01.2013 г.
Италиански език    до 06.01.201 Зг.
Математика    15.12.2012 г. от 9,00 часа
Информатика    06.01.2013 г.
Информационни технологии    до 06.01.2013 г. участниците се регистрират на www.edusoft.fmi.um-sofia.bg
Математическа лингвистика    15.12.2012 г. от 14,00 часа
Философия    Работите се представят до 12.02.2013 г.
История и цивилизация    20.12.2012 г.
Гражданско образование    до 12.02.2013 г.
Физика    06.01.2013 г. от 14.00 часа
Астрономия    до 14.01.2013 г.
Химия и опазване на околната среда    18.01.2013 г.
Биология и здравно образование    01.02.2013 г.
География и икономика    21.02.2013 г.
Техническо чертане    до 24.02.2013 г.