ИМЕ Петя Ангелова Цветкова Специалност по диплома 1. НУП и ЧЕ
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. начален учител с английски език
Длъжност Възпитател ПКС и/или научна степен V

Вашият коментар