Прием на ученици след завършен VІІ кл

2012/2013

 


Центрове за подаване на документи за участие в

приема на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас:

 • Пловдив:

  ОУ „Антим І“, ул. „Захари Стоянов“ № 86

ОУ „Райна Княгиня“, ул. „Полк. Сава

Мудкуров“ №40

ГХП „Св.св. Кирил и Методий“ ул. „Хан

Кубрат“ № 15 

    СОУ „Св. Софроний Врачански“, ж.к. „Тракия“

 • Асеновград: ОУ „Петко Каравелов“, ул. „Асен Карастоянов“ № 16
 • Карлово: ОУ „Кирил и Методий“, ул. „Васил Караиванов“ № 4 

  Център за прием на документи на ученици с

хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

 • Пловдив: Национална търговска гимназия, бул.“Руски“ № 50

      Работно време на центъра: от 9.00 до13.00 и от 13.30 до 17.30 ч.

  Документи се приемат всеки работен ден от 3 до 21 май.

   

   

  Място на провеждане

   

 • Учениците се явяват на изпита по БЕЛ и по математика в СОУ „Братя Миладинови“

 

 • Изпитът по чл.6, ал. 2, т.3 от Нар.11 за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се полага в:

  СОУ „Константин К. Философ“ – Пловдив

   

 • Другите изпити за проверка на способностите няма да се провеждат в Пловдивски училища. За тях ще се подават заявления в СОУ „Братя Миладинови“ в началото на месец май.

Вашият коментар