СОУ „Братя Миладинови“ – гр. Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Тодор Александров“ № 14, тел. 032 / 692 104, 032 / 692 116, e-mail: miladinovi@mail.bg

 

Записване на деца в подготвителен клас

СОУ „Братя Миладинови“ през учебната 2012/2013 година ще приема петгодишни деца (родени през 2007г.) и шестгодишни деца (родени през 2006г.) в подготвителна група. Срок за подаване на документи за записване в ПДГ – до 31.05.2012 година. Заявленията се подават от родителите или упълномощени от тях лица при пом.директора по учебната дейност в сградата на ул. „Т. Александров“ 14.

Необходими документи:
1. Заявление за прием /по образец/
2. Копие от акта за раждане.

 

Записване на ученици в първи клас

Заявленията се подават от родителите или упълномощени  от тях лица при пом.директора по учебната дейност. Училището уведомява родителите на приетите първокласници. Същите се задължават да изтеглят подадени в други учебни заведения заявления за прием. Окончателното записване на учениците в първи клас на училището става само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или училище. В случаите, когато детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство. Първата родителска среща за записаните първокласници ще се проведе на 22.05.2012г.

Необходими документи на този етап на записване:
1. Заявление за прием /по образец/
2. Копие от акта за раждане.

3. Удостоверение за завършена ПГ

 

 

Прием на ученици в пети клас 

В СОУ“ Братя Миладинови“ през учебната 2012/2013г. в V клас ще бъдат приети ученици за 3 паралелки, в които учениците ще изучават като чужд език английски език. По желание на родителите ще бъде сформирана безплатна полуинтернатна група /занималня/, в която учениците ще могат да се подготвят след учебни занятия под ръководството на квалифициран учител.

 • Vа клас – общообразователна  паралелка със ЗИП и СИП – български език и литература
 • Vб клас – общообразователна паралелка със ЗИП и СИП – математика
 • Vв клас – общообразователна паралелка

Учениците, желаещи да бъдат приети в 5а и 5б клас, задължително трябва да участват в състезанията, посветени на 24 май – Ден на славянската писменост и култура, които ще се проведат в СОУ „Братя
Миладинови“ на 17.05.2012г. /четвъртък/ по български език
и на 18.05.2012 г. /петък/ по математика. В 5в клас ще бъдат записани ученици, които не са участвали в състезанията или са показали по-ниски резултати и не са приети съответно в 5а или 5б клас, но желаят да продължат обучението си в СОУ „Братя Миладинови“. Класирането на учениците за 5.клас ще се извърши съобразно посочените критерии за прием в 5.клас.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за прием;
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/;
 3. Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил 4.клас;
 4. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар или здравния картон от училището, в което е учил ученикът;
 5. Характеристика.
 6. Заявление за изучаване на ЗИП и СИП

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 5.КЛАС

 1. Прием в 5а клас
 • Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас;
 • Резултатите от състезанието по български език, което ще се проведе на 17.05.2012г. / четвъртък/ в СОУ „Братя Миладинови“.
 1. Прием в 5б клас
 • Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас;
 • Резултатите от състезанието по математика, което ще се проведе на 18.05.2012г. / петък/ в СОУ „Братя Миладинови“.
 1. Прием в 5в клас
 • Оценките по български език, математика и средния успех от удостоверението за завършен 4.клас.

Прием на ученици в девети клас

През учебната 2012/2013г. в IX клас ще бъдат приети ученици за 2 паралелки

 • IXа клас – технологичен профил – Туризъм
 • IXб клас – непрофилирано обучение с професионална насоченост: Готварство, Барман, Сервитьор, Фризьор, Мехатроника

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В 9.КЛАС

 1. Прием в 9а клас
 • Балообразуващи са оценките по български език и литература, география и икономика и средния успех от диплома за основно образование;
 1. Прием в 9б клас

– Според средния успех от диплома за основно образование.

СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ ГР. ПЛОВДИВ ПРОДЪЛЖАВА ЧЕСТВАНЕТО НА ДНИТЕ НА МИЛАДИНОВЦИ.

НА 20.04.2012Г. /ПЕТЪК/ В ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ТАЛАНТА ПОД НАСЛОВ:

„БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ, АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ

НИЕ МОЖЕМ ДА СЕ ВЕСЕЛИМ –

С МУЗИКА И ТАНЦИ АГРЕСИЯТА ЩЕ ПОБЕДИМ“.

НАШИТЕ АКТЬОРИ, РЕЦИТАТОРИ, ПЕВЦИ И ТАНЦЬОРИ ЩЕ НИ НАКАРАТ ДА ЗАБРАВИМ ЗА ЗАБЪРЗАНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ И ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА ИМ.

ЕЛАТЕ С НАС ДА ИЗЖИВЕЕМ ПРАЗНИКА ЗАЕДНО.

Вашият коментар