Г-жа Румяна Петрова

Румяна Георгиева Петрова – Директор

 

ИМЕ   Румяна Георгиева Петрова Специалност по диплома  1. Българска филология
2. Български език и литература , Френски език и рисуване
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по Български език и литература
2. учител по Български език и литература , Френски език и Рисуване
Длъжност  Директор, училище ПКС и/или научна степен ПКС I