ИМЕ Румяна Димова Христанова

Специалност по диплома 1. Българска филология
2. Руски език
Образование висше – магистър
Професионална квалификация 1. Учител по български език и литература
2. Учител по руски език
Длъжност Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ПКС и/или научна степен ПКС II

Вашият коментар