ИМЕ Светлозар Костадинов Даскалов Специалност по диплома 1. Руски език,
2. Английски език
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Филолог-русист, преподавател по руски езики литература,
2. Учител по английски език
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен 2 ПКС

Вашият коментар