Влез в час

с данъците!

 

ЕДНА КАМПАНИЯ ЗА МЛАДИТЕ

на Национална Агенция за Приходите

 

Учениците от IX – XII клас да попитат класните си ръководители за по-подробна информация относно кампанията.

Вашият коментар