ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І-ви УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015ГОД.

 

предмет

VІа

VІІа

VІІІа

ІХа

БЕЛ

2.12.2014

3.12.2014

9.12.2014

16.12.2014

14.01.2014

БЕЛ /ЗИП/

 

 

 

 –

Математика

3.12.2014

22.12.2014

16.12.2014

15.12.2014

11.12.2014

Мат. /ЗИП/ –

Английски

 –

 –

 –

 –

13.01.2015

Руски език

 –

 –

 –

 –

9.01.2015

Английски ЗИП

 –

 –

 –

 –

 –

предмет

Ха

ХІа

ХІIa

ХІIб

БЕЛ

15.12.2014

22.12.2014

07.01.2015

6.01.2015

БЕЛ /ЗИП/

20.11.2014

15.01.2015

18.12.2014

18.12.2014

Математика

16.01.2015

10.12.2014

10.12.2014

10.12.2014

Мат. /ЗИП/

 –

 –

 –

 –

Английски

16.01.2015

13.01.2015

15.12.2014

16.12.2014

Руски език

14.01.2015

 –

 –

 –

Английски ЗИП

 –

 –

15.01.2015

18.12.2013