ИМЕ Йорданка Кирилова Стоянова Специалност по диплома 1. Начален учител
Образование Професионален бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител
Длъжност Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен 0

Вашият коментар