Красимира Тодорова Тодорова – Преподавател по БЕЛ

  ИМЕ Красимира Тодорова Тодорова Специалност по диплома 1. Българска филология
1. БЕЛ, РЕ, Музика
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Преподавател по БЕЛ
1. Прогимназиален учител
Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен 0