Нася Борисова Лазарова – Учител по математика и информатика

  ИМЕ Нася Борисова Лазарова Специалност по диплома 1. Математика  и  Информатика
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по математика и информатика
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен ПКС II