Олимпиада по химия

На 18.01.2013 г. от 14 часа ще се проведе Олимпиада по химия за 7 и 8 клас.