Подготвителна група

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ИЗБРАЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА, В КОЯТО ДА СЕ ОБУЧАВА ДЕТЕТО ВИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ В СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”.

През учебната 2013/2014 г. в училището ще се сформира подготвителна група за обучение на 5 и 6-годишни деца.

Обучението е до обяд и се води в специално предназначен и оборудван кабинет.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане

Срок за подаване на документите: до 01.09.2013 г.