За поредна година СОУ ”Братя Миладинови” дава възможност на своите ученици  да използват свободното си време,за да развият допълнителни знания,умения и компетентности,като участват активно в извънкласна дейност.

Цели на проекта:

Обща цел на проекта:

Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

 Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

Групите са съобразени с интересите на учениците и са  разпределени в 8 извънкласни дейности:

1.Клуб”Общуване чрез танци”-мажоретки   с ръководител Кр.Тодорова

2.Клуб”Знайко” с  ръководител  Й.Стоянова

3.Клуб”Млад еколог” с  ръководител  Г.Аладжова

4.Клуб”Екотуризъм” с ръководител  Н.Главчева

5.Клуб”Приказен свят”с  ръководител  К.Кирева

6.Студио:Вокална група”Звездички” с ръководител  Н.Данева

7.Ателие”Сръчко”с  ръководител  Хр.Каменова

8.Ателие”Моят артсвят” с ръководител   Г.Петкова

9.Клуб“Родолюбче“ с ръководител Ив.Държикова

10.Клуб“Екораница“с ръководител Ф.Танева

Учениците имат възможност да разширят своите интелектуални и творчески способности , да се забавляват  и  творят.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Вашият коментар