Първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

          Ръководството и Педагогическата колегия на СОУ „Братя Миладинови” Ви приветстват за добрия избор. През учебната 2013/ 2014 г. училището има възможност да приеме деца в три паралелки.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане

Срок за подаване на документите по т.1 и т.2:  до 31.05.2013 г.

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група / оригинал/ – не по-късно от 15.06.2013г.
  2. Удостоверение за преместване – непосредствено след напускане на ЦДГ
  3. Заявления за ЗИП и ПИГ – на първата родителска среща, която ще се проведе на 23.04.2013г.
  4. Имунизационен паспорт от личния лекар

 

Критерии за класиране на подалите заявления, в случай че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата, с предимство независимо от входящия номер на заявлението за записване се ползват:

– Деца, завършили подготвителната група на училището;

– Деца, които живеят в района на училището;

– Деца на учители и служители на СОУ „Братя Миладинови”;

– Деца, чиито по-големи братя и сестри са възпитаници на училището;

– Деца със СОП.

 

Родителите могат да се възползват от горепосочените предимства само ако в уречените срокове са подали пълен комплект от документи. Останалите свободни места ще бъдат разпределени според входящия номер на заявлението за записване.