След завършен 7-ми клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ОСМОКЛАСНИЦИ,

Ръководството и Педагогическата колегия на СОУ „Братя Миладинови” Ви уведомява за Графика на дейностите по приемането на ученици в профилирана паралелка по ИТ със засилено изучаване на АЕ за учебната 2013/2014 г. след завършен 7-ми клас.

No по ред

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите 08-14.05.2013г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите До 17.05.2013г.

3.

Провеждане на тестове по:БЕЛМатематика  21.05.2013г.23.05.2013г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете 04.06.2013г.

5.

Провеждане на изпити за проверка на способноститеИзобразително изкуствоМузика

Хореография

Спорт

 04.06.2013г.05.06.2013г.

06.06.2013г.

30.05-31.05.13г.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите 07.06.2013г.

7.

Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити 10.06-12.06.13г.

8.

Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема 17-21.06.2013г.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 26.06.2013г.

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за втори етап на класиране 27.06.2013г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране До 04.07.2013г.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05-08.07.13г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране До 10.07.2013г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11-12.07.2013г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране До 15.07.2013г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 16-17.07.2013г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 22.07.2013г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране 26.07.2013г.

19.

Утвърждаване на осъществения план прием 31.07.2013г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Удостоверение за завършен 7.клас
  4. Удостоверение за преместване
  5. Характеристика
  6. Имунизационен паспорт от личния лекар
  7. Заявления за ЗИП – при записване

Срок за подаване на документите:  според графика

Изборът на профил ИТ с АЕ бе продиктуван от изискванията на съвременното общество – добро владеене на технологиите и свободно използване на английски език. Учениците ще изучават руски език в 9 и 10 клас като втори чужд език.