След завършен 8-ми клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ,

 Ръководството и Педагогическата колегия на СОУ „Братя Миладинови” Ви уведомява за Графика на дейностите по приемането на ученици в профилирана паралелка по ИТ за учебната 2013/2014 г. след завършено основно образование

No по ред

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите 08-14.05.2013г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите До 17.05.2013г.

3

 

Провеждане на приемни изпити по:Математика

Проверка на способностите по изобразително изкуство

Проверка на способностите по хореография

Проверка на способностите по музика

Проверка на способностите по спорт

17.06.2013г.

18.06.2013г.

19.06.2013г.

20.06.2013г.

17-21.06.2013г.

4.

Обявяване на резултатите от приемните изпити 03.07.2013г.

5.

Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити 03 -23.07.2013г.

6.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03-05.07.2013г.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране До 08..07.2013г.

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 09.07.2013г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 10.07.2013г.

10.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 11.07.2013г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране 15.07.2013г.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 16.07.2013г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  18.07.2013г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2013г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети  етап на класиране  22.07.2013г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 23.07.2013г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 25.07.2013г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране 05.09.2013г.

19.

Утвърждаване на осъществения план прием 13.09.2013г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФИЛИРАНА И В НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Свидетелство за завършено основно образование
  4. Удостоверение за преместване
  5. Характеристика
  6. Имунизационен паспорт от личния лекар
  7.  Заявления за ЗИП по образец – попълват се при записване

Срок за подаване на документите: съгласно графика.