Стойчо Стоянов Стойчев – Учител по физкултура

  ИМЕ Стойчо Стоянов Стойчев Специалност по диплома 1. Физическа култура
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител по физкултура
Длъжност Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап ПКС и/или научна степен 0