V клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС:

1. Заявление по образец
2. Акт за раждане
3. Удостоверение за завършена начална етап на образование
4. Удостоверение за преместване
5. Характеристика
6. Имунизационен паспорт от личен лекар
7. Заявления за ЗИП – при записване

Срок за подаване на документите: до 01.09.2013г.