ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:
31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
20.05.2015 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:
04.02.2015 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:
14.05.2015 г. – XII клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – I клас (13 учебни седмици )
29.05.2015 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2015 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2015 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )