Препода

вател

поредна седмица

Понеделник

клас      час

 

 

     Вторник клас          час

Сряда

клас      час

Четвъртък

 

клас         час

 

      Петък клас         час

г-н Стойчев

всяка

    5 час

5 час


      1a

5 час

 1б

 5 час

всяка

6 час

  4а

6 час

       


3a

6 час

 

6 час

 всяка

6а 

7    час


7 час

 

7 час


 г-н Дъвков

I – III

12а

7 час всяка

12б

7 час всяка

 11 а

 7 час всяка

10а

8 час

 

7,8 час

I-IV

 

 

 

7,8 час

 

Вашият коментар