ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОД.

                                                             
ОБЩИНСКИ КРЪГ ,ОБЛАСТЕН КРЪГ, НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Знам и мога“ за учениците от IV клас
10.01.2015 г.; 02.02.2015 г. – 9,00 часа ,
28.03.2015 г., гр. Бургас, 9,00 часа
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА
18.01.2015 г.- 9,00 часа ;22.02.2015 г.- 9,00 часа
25.04. – 26.04.2015 г.,гр. Кърджали – за VIIклас-9,00часа;
гр. Шумен – за XII клас-8,00 часа
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
до 04.01.2015 г. ,03.02.2015 г.14,00 часа, 21.03.2015г.- 10,00 часа,        гр. Враца
РУСКИ ЕЗИК
11.01.2015г.- 14,00 часа ,15.02.2015 г.- 9,00 часа ,
14.03.2015 г.- 9,00 часа,гр. Русе
МАТЕМАТИКА
20.12.2014г.- 9,00 часа;  03.02.2015 г.- 9,00 часа ,
18.04.- 19.04.2015 г.- 9,00 часа, гр. София
ИНФОРМАТИКА
до 04.01.2015 г.; 20.03.2015 г.- 14,00 часа ,
25.04.-26.04.2015 г.,гр. Кърджали  – 8,00 часа или 14,00 часа
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
до 12.01.2015 г.;07.03.2015 г.- 9,00 часа; 09.05.- 10.05.2015 г. -8,00
часа, гр. Монтана
ИСТОРИЯ и ЦИВИЛИЗАЦИЯ
11.01.2015 г.-9,00 часа ;14.02.2015 г.- 14,00 часа ;18.04.- 19.04.2015 г., гр.Пловдив – 8,00 часа
ФИЗИКА
10.01.2015 г.- 14,00 часа; 15.02.2015 г.- 14,00 часа,
06.04. -07.04. 2015г.- 8,00 часа, гр. Враца
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
17.01.2015 г.- 14,00 часа ;14.02.2015 г.-9,00 часа,
21.03. – 22.03.2015 г., гр.Ямбол, 8,00 часа
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
24.01.2015 г.- 14,00 часа ;21.02.2015 г.- 9,00 часа ,
01.04. – 02.04.2015, гр.Вършец, обл. Монтана- 8,00 часа
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
20.12.2014г.-14,00 часа; 02.02.2015 г.- 14,00 часа,
02.05. – 03.05.2015 г., гр.Враца-  8,00 часа

ФИЛОСОФИЯ
до 11.02.2015 г.;06.03.2015 г.- 14,00 часа ,
18.04.- 19.04.2015 г.,гр. Пловдив- 8,00 часа или 14,00 часа