Десислава Борисова Стоичкова – Начален учител

ИМЕ Десислава Борисова Стоева Специалност по диплома 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. НУПЧЕ/ Англ. език и методика ,
Длъжност Начален учител  ПКС и/или научна степен  IV