Иванка Петрова Държикова – Учител ЦДО

ИМЕ Иванка Петрова Държикова Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност Старши Учител ПИГ ПКС и/или научна степен ПКС IV