Ивелина Иванова Бакърджиева – Учител ЦДО

ИМЕ Ивелина Иванова Бакърджиева Специалност по диплома 1. НУП и АЕ
Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност Старши възпитател ПКС и/или научна степен ПКС IV