Преподавател      кабинет                  ден                Час
Христанова – БЕЛ, РЕ

каб.6

четвъртък

13.45- 14.30

Тодорова – БЕЛ, музика

каб.23

понеделник

13.45 – 14.30

Чолакова – история, география

каб.4

сряда

13.15 – 14.00

Матерова – БЕЛ

каб.16

вторник

13.40 – 14.25

Даскалов – АЕ, РЕ

каб.13

вторник

14.30 – 15.15

Георгиева – АЕ

каб.21

сряда

13.15 – 14.00

Иванова – математика

каб.5

петък

13.45 – 14.30

Кисьова – математика, физика

каб.12

сряда

14.00 – 14.45

Лазарова – математика, ИТ

каб.1

вторник

13.45 – 14.30

Щърбев – математика, ИТ

каб.8

вторник

13.45- 14.30

Гешева – БЕЛ

каб.7

четвъртък

14.35 – 15.20

Политова – биология, химия

каб.11

сряда

13.15 – 14.00

Божилова – география

каб.14

четвъртък

13.45 – 14.30

Мараджиева – химия, биология

каб.15

четвъртък

13.45 – 14.30

Дъвков – ФВС

ФВС

 

 

Стойчев – ФВС

ФВС

сряда

12.25 – 13.10

Вълев – философски цикъл

каб.20

сряда

13.15 – 14.00

Колева – БЕЛ, история

каб.22

четвъртък

14.35 – 15.20

Вашият коментар