ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ(I-IV КЛАС) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
АКО ЖЕЛАЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ,ДА СЕ ЗАБАВЛЯЛА И ТВОРИ,ЗАПОВЯДАЙТЕ В СОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“!

Защо при нас:

 • целодневно обучение за учениците от I до IV клас и топъл обяд за желаещите
 • специализирана стая за занимания по интереси за учениците от I-IV клас
 • зелени училища
 • разнообразни извънкласни форми
 • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
 • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
 • училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
 • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
 • добре оборудвана материална база,структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради:
  -обучението от I до IV клас се провежда в малка сграда -обучението от V до XII клас в голяма сграда
 • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител,логопед,психолог
 • медицинско обслужване (мед. сестра)

I.През учебната 2014/2015г.в училището ще се сформира подготвителна група за обучение на 5 и 6 годишни деца.
Обучението е до обяд и се води в специално предназначен и оборудван кабинет.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършена подготвителна група/оригинал/
4.Удостоверение за преместване-непосредствено след напускане на ЦДГ
II.Начален етап I-IV клас

ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.
1.Хуманитарно направление
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
2.Чуждоезиково направление с математическа насоченост
МАТЕМАТИКА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Критерии за класиране на подалите заявления, в случай че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата, с предимство независимо от входящия номер на заявлението за записване се ползват:

– Деца, завършили подготвителната група на училището;

– Деца, които живеят в района на училището;

– Деца на учители и служители на СОУ „Братя Миладинови”;

– Деца, чиито по-големи братя и сестри са възпитаници на училището;

– Деца със СОП.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършена подготвителна група/оригинал/
4.Удостоверение за преместавне-непосредствено след напускане на ЦДГ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС
1.Подаване на заявления до 31.05.2014г.
2.Записване от 02.06.2014 до 10.06.2014г.с удостоверението за завършена подготвителна група-оригинал
3.Оповестяване списъците на приетите ученици-до 16.06.2014
4.Списъци по паралелки-29.08.2014г.
5.Окончателно комплектоване на документите-05.09.2014г.