ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,
АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ИЗБРАЛИ УЧИЛИЩЕ И ЖЕЛАЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ,ДА СЕ ЗАБАВЛЯЛА И ТВОРИ,ЗАПОВЯДАЙТЕ В СОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“!

Защо при нас:

 • разнообразни извънкласни форми
 • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
 • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
 • училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
 • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
 • добре оборудвана материална база,структурирана в две добре запазени и поддържани училищни сгради:
  -обучението от I до IV клас се провежда в малка сграда -обучението от V до XII клас в голяма сграда
 • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
 • педагогически съветник
 • ресурсен учител,логопед,психолог
 • медицинско обслужване (мед. сестра)

Прием V клас за учебната 2014/2015г.
1.Хуманитарно направление със засилено изучаване на:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
2.Математическо направление със засилено изучаване на:
МАТЕМАТИКА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
3.Спортно направление със засилено изучаване на:
ФУТБОЛ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Класиране по документи

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършен начален етап на образование
4.Удостоверение за преместване
5.Характеристика
6.Имунизационен паспорт от личен лекар
7.Заявление за ЗИП и ПИГ при записване