ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VIII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ,
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!
ОБУЧЕНИЕ С ИЗБОР НА РЕАЛНИ ПРОФЕСИИ!
Защо при нас:

  • разнообразни извънкласни форми
  • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
  • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
  • училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
  • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
  • добре оборудвана материална база
  • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
  • педагогически съветник
  • ресурсен учител,логопед,психолог
  • медицинско обслужване (мед. сестра)

ПРИЕМ IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

НЕПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА СИП С ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ

ГОТВАРСТВО
ФРИЗЬОРСТВО
МЕХАТРОНИКА

КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Удостоверение за основно образование/оригинал/
2.Удостоверение за преместване
3.Характеристика за развитието на ученика
4.Медицински картон
Ръководството и учителите Ви приветстват за добрия избор!