Тюркян Сали Гедик – учител ПГ

ИМЕ Тюркян Сали Гедик Специалност по диплома 1. бакалавър НУП и ПУП

2. магистър психолог-консултант

Образование висше – бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност учител ПГ ПКС и/или научна степен  V