Христина Пенчева Каменова – Начален учител

ИМЕ Христина Пенчева Каменова Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност Старши учител ПКС и/или научна степен ПКС II